LBNR

Laboratorij za morsku nanotehnologiju i biotehnologiju

Laboratorij za morsku nanotehnologiju i biotehnologiju (LMNB) bavi se znanostima i tehnologijama iz područuje naprednih materijala i njihovog utjecaja na morski okoliš.

Daniel Mark Lyons

Voditelj laboratorija

Prof. dr. sc. Daniel Mark Lyons

+385 52 804 725
Fax: +385 52 804780
left right

Laboratorij za morsku nanotehnologiju i biotehnologiju (LMNB) bavi se znanostima i tehnologijama iz područuje naprednih materijala i njihovog utjecaja na morski okoliš. Provode se fundamentalna i primijenjena interdisciplinarna istraživanja u različitim područjima, kao što je istraživanje prirodnih materijala iz morskog okoliša, ponašanje i distribucija antropogenih materijala, te se razvijaju novi materijali i tehnologije za istraživanje suvremenih problema u znanosti o moru.

Istraživanje prirodnih materijala doprinosi boljem razumijevanju temeljnih bioloških i fizioloških mehanizama procesa biomineralizacije u morskih organizama, proučavaju se kako biomolekule poput proteina i enzima kontroliraju nastanak i rast biominerala, te stvaranje materijala sa boljim mehaničkim svojstvima. Također se provode teoretska i eksperimentalna istraživanja utjecaja promjene abiotičkih čimbenika (temperatura, alkalinitet, antropogeno onečišćenje) na procese biomineralizacije, te prilagodbe organizama na stres (enzim ugljikova anhidraza i Hsp proteini).

Umjetno proizvedeni nanomaterijali, kao nusprodukt ljudske djelatnosti u sve većoj mjeri dospijevaju u okoliš. Laboratorij provodi istraživanja kako bi se utvrdila fizikalno-kemijska svojstva nanomaterijala načinjenih od metala, metalnih oksida i polimera. Nanomaterijali su prisutni u području obale i ušća te otvorenom moru te se prati njihovo ponašanje u vodenom stupcu, sedimentu i utjecaj na organizme. Važan dio naših istraživanja je otkrivanje interakcija nanomaterijala s biljnim i životinjskim organizmima, od fitoplanktona pa do morskih ježinaca. Istražuje se utjecaj nanomaterijala na stanične procese i razvojne stadije organizama.

Drugi značajan antropogeni materijal koji se unosi u morski okoliš su radionuklidi. U sjevernom Jadranu (morska voda, sediment i organizmi) dugoročno se prati koncentracijska aktivnost gama radionuklida posebno Cs-137. Istraživanja su usmjerena na praćenje dugoročnih trendova i utjecaja umjetne radioaktivnosti na organizme, te procjene radioekološkog stanja morskog okoliša.

Laboratorij također provodi primijenjena istraživanja na razvoju senzora za morske toksine, zasnovane na opto-elektroničkim svojstvima posebno dizajniranih nanomaterijala, ali i nanostrukturirane aktivne filmove koji imaju ulogu u sprječavanju obraštaja. Laboratorij je uključen u razvoj novih instrumenata i tehnoloških platformi za detekciju i karakterizaciju nanomaterijala u kompleksnim matricama, kao što su morska voda, sediment i organizmi. Ovakvi sustavi mogu se koristiti za procjenu rizika i reference za zakonske regulative u ovom području morskog okoliša.

U Laboratoriju za morsku nanotehnologiju i biologiju provode se međunarodno kompetitivna istraživanja, pružajući tako stimulativnu okolinu za razvoj karijere mladih istraživača, ujedno njegujući suradnju sa domaćim i stranim znanstvenicima.

Daniel Mark Lyons
Prof. dr. sc.

Znanstveni savjetnik
Voditelj laboratorija
+385 52 804 725
725

Dijana Pavičić-Hamer
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 52 804 732
732
+385 91 780 8888
Procesi biomineralizacije morskih organizama

Procesi biomineralizacije morskih organizama

Glavni istraživač / voditelj: Davorin Medaković

Biomineralizacija je složen skup biokemijskih i fizioloških procesa tijekom kojih živi organizmi stvaraju čvrste strukture-biominerale. U morskim organizmima procesi biomineralizacije započinju u ranim embrionalnim razvojnim stadijima, odvijaju se tijekom čitavog životnog ciklusa, a očituju se u kalcifikaciji, dekalcifikaciji i polimorfnim promjenama minerala u tkivima, ljušturama ili skeletima.

više »
Procesi biomineralizacije tijekom embrialnog razvoja morskih organizama: puževi, školjkaši i ježinci

Procesi biomineralizacije tijekom embrialnog razvoja morskih organizama: puževi, školjkaši i ježinci

Glavni istraživač / voditelj: Daniel Mark Lyons

Ovaj projekt, koji je usmjeren k izučavanju i usporedbi biološkog i anorganskog aspekta biomineralizacije tijekom embrionalnog razvoja školjkaša, glavonošaca i morskih ježinaca, karakterizacije tih naprednih materijala i istraživanje proteoma, predstavlja osnovu daljnjeg unaprijeđenja i razvoja fundamentalnih i sveobuhvatnih modela biomineralizacije.

više »
Razvoj nanotehnoloških senzora bioloških makromolekula

Razvoj nanotehnoloških senzora bioloških makromolekula

Glavni istraživač / voditelj: Daniel Mark Lyons

Školjkaši predstavljaju značajan dio hrvatske i svjetske ribarnice, međutim njihova osjetljivost na kontaminacije toksinima raznih algi rezultira povremenim trovanjem hranom kod ljudi. Upravo iz tog razloga njihova je komercijalna vrijednost u stalnom riziku.

više »
Image source: http://www.smartnano.org/

Sensitive MeAsuRmenT, detection and identification of engineered NANO particles in complex matrices

Glavni istraživač / voditelj: Daniel Mark Lyons

Nanotehnologija ima velik utjecaj na mnoge industrijske grane, a primjena nanočestica bilježi u trajni porast u različitim poljima, od industrije boja i automobilske industrije do primjene u predmetima opće uporabe, kao što su to kreme za sunčanje i osvježivaći zraka, te biologije i medicine.

više »

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.