Laboratorij za biološke učinke metala

Laboratorij za biološke učinke metala

LBUM je specijalizirana interdisciplinarna skupina suradnika usmjerenih na istraživanje i razvoj biomarkera za rano otkrivanje učinaka metala sa svrhom procjene zagađenja vodnog okoliša.

left right

Misija i vizija laboratorija

  • definirati biološke i biokemijske promjene u autohtonih vodenih organizama (školjkaša i riba) koje su uzrokovane zbog njihove izloženosti esencijalnim i ne-esencijalnim metalima, koristeći integrirani biološki i kemijski pristup
  • primijeniti interdisciplinarne vještine i znanja za provedbu Okvirne direktive o vodama i Okvirne direktive o morskoj strategiji da bi se postiglo i održalo dobro ekološko stanje prirodnih voda Republike Hrvatske

Teme istraživanja 

  • procjena bioraspoloživosti metala u vodenom okolišu korištenjem pasivnih uzorkovača za metale i razina metala u citosolu tkiva vodenih organizama
  • istraživanje inducibilnosti i polimorfizma metalotioneina, te njihovih svojstava vezanja metala
  • procjena prirodne i metalima inducirane varijabilnosti metalotioneina, te njihova primjena kao biomarkera izloženosti metalima u morskim, estuarijskim i slatkovodnim organizmima (školjkaši i ribe)
  • korištenje ribljih crijevnih nametnika (Acanthocephala) kao pokazatelja izloženosti riba metalima preko ishrane
  • primjena raspodjele stanične energije u školjkaša u estuarijskim i obalnim morskim ekosustavima za procjenu prirodnog ili antropogenog stresa
  • primjena kromatografskih analiza i analiza metala za karakterizaciju profila proteina i metala u citosolima tkiva vodenih organizama
  • integracija prikupljenih bioloških i kemijskih podataka u svrhu razlikovanja utjecaja prirodnih čimbenika od antropogenih utjecaja na proučavane biomarkere

Publikacije

   

Dušica Ivanković
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1047
1447 1604

Marijana Erk
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 468 0216
1278 1447

Tatjana Mijošek
mag. biol. exp.

Asistent
+385 1 468 0216
1278 1447

Vlatka Filipović Marijić
dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 468 0216
1278 1447

Zrinka Dragun
dr.sc.

Viši znanstveni suradnik
1278

Zuzana Redžović
mag. biol. exp.

asistent
+385 1 468 0216
1278 1447
Metali i stanični biomarkeri

Metali i stanični biomarkeri

Projektom je predloženo interdisciplinarno izučavanje staničnih biomarkera pobuđenih subletalnim koncentracijama metala u tkivima indikatorskih morskih i estuarijskih organizama, kao što su školjkaši i ribe.

više »
Stanične promjene u vodnih organizama pobuđene metalima

Stanične promjene u vodnih organizama pobuđene metalima

Glavni istraživač / voditelj: Biserka Raspor

Organizmi, koji obitavaju u riječnim, estuarijskim vodama te priobalnoj morskoj vodi, izloženi su povremenim i naglim promjenama abiotičkih uvjeta (temperature, otopljenog kisika, slanosti vode), ali isto tako i biotičkim promjenama (reprodukcijski ciklus, raspoloživost hrane, starenje). Prilikom razmatranja promjena na staničnoj razini pobuđenih metalima, potrebno je 

više »

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.