djelatnici Laboratorija za informatiku i modeliranje okoliša

Laboratorij za informatiku i modeliranje okoliša

U Laboratoriju se provode istraživanja u području ekološkog modeliranja i informatike o okolišu te istraživanja bioraznolikosti, u cilju procjene stanja prirodnih ekosustava, procjene ekološkog rizika i održivog upravljanja biološkim resursima.

Tin Klanjšček

Voditelj laboratorija

Ph.D. Tin Klanjšček

+385 1 456 1078
left right

Preduvjet za održivo upravljanje prirodnim resursima je procjena njihovog trenutnog stanja, razumijevanje  međuovisnosti procesa u okolišu i predviđanje posljedica i rizika ljudskog djelovanja na okoliš. Naš laboratorij doprinosi potrebnim znanstvenim spoznajama istraživanjem bioraznolikosti, skupljanjem i obradom podataka o okolišu, opisivanjem i pronalaženjem međuovisnosti matematičkim metodama i operacionalizacijom stečenih znanja primjenom informatike o okolišu.

Misija LIMO-a je doprinositi razvoju

 •  modela za bolje razumijevanje funkcioniranja ekosustava,
 •  metoda za predviđanje utjecaja na okoliš uključujući akvatičke i terestričke ekosustave,
 •  metoda i postupaka za analizu, obradu i vizualizaciju geoprostornih podataka o okolišu,
 •  indikatora bioraznolikosti te poznavanju hrvatske i svjetske bioraznolikosti gljiva.

Oprema:

 • podvodna kamera, mjerači nivoa mora
 • svjetlosni istraživački mikroskop
 • HP klaster (24 blade procesora)
 • serveri, radne stanice, prijenosna računala
 • HP laserski štampači, ploteri, skeneri, GPS uređaji

Armin Mešić
Dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 0930
1710

Ivana Kušan
dr. sc.

Poslijedoktorand
+385 1 456 1075
1475

Jadranka Pečar Ilić
nasl. izv. prof. dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 1140
1340

Jasminka Klanjšček
dr. sc.

viši asistent
+385 1 456 1131
1652

Neven Matočec

+385 1 456 1075
1475

Nina Marn
dr. sc.

poslijedoktorand
+385 1 456 1078
1670

Sonja Nikolić
dr. sc.

znanstvena savjetnica
+385 1 456 1075
1475

Tarzan Legović
Prof.dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 468 0230
1331

Zdenko Tkalčec
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 0930
1710

Zoran Ereš
mr. sc.

stručni suradnik
+385 1 456 1196
1596

AqADAPT - Prilagodba uzgoja bijele ribe klimatskim promjenama

Glavni istraživač / voditelj: Tin Klanjšček

Uzgoj bijele ribe predstavlja važnu gospodarsku granu u Hrvatskoj sa značajnim potencijalom za rast. Budući da se uzgoj pretežno odvija u priobalnim kavezima ovisnim o uvjetima okoliša, rast i zdravlje riba, a samim time i proizvodnja, podložni su klimatskim promjenama. 

više »

Finfish mariculture dynamic energy budget model (FiMDEB)

Glavni istraživač / voditelj: Tin Klanjšček

Riblji resursi u prirodi su drastično smanjeni, sa tendencijom daljnjeg smanjenja i realnom mogućnošću presušivanja. Marikultura - uzgoj morskih organizama u kontroliranom okolišu – nudi alternativan izvor morske hrane. Svjetski trendovi pokazuju da je marikultura u brzom porastu, a razvoj marikulture uvršten je i među strateške ciljeve hrvatskog programa razvoja. Dostizanje ovog cilja zahtjeva konkurentnost hrvatskih proizvođača, što stvara potrebu za svođenjem utjecaja na okoliš i troškova proizvodnje na
minimum.

Cilj UKF projekta Finfish Mariculture Dynamic Energy Budget Model - FiMDEB bio je stvaranje modela koji povezuje hranjenje s rastom riba, te traženje efikasnijih strategija hranidbe uz pomoć novog modela. Predviđeno je da model bude temeljen na teoriji Dinamičkih energijskih budžeta (Dynamic Energy Budget- DEB), koja opisuje kako organizmi pribavljaju i koriste energiju.

više »

Informacijski sustavi o kakvoći okoliša i procjeni okolišnog rizika

Glavni istraživač / voditelj: Jadranka Pečar Ilić

Primjena Informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) prepoznata je u svijetu kroz praćenje (monitoring) stanja okoliša i sigurnosti upravljanja rizikom u opasnostima izazvanih prirodnim pojavama, industrijskim akcidentima, te utjecajem energetskih i prometnih sustava (Environmental Informatics). Od posebnog su interesa in-situ sustavi i daljinska mjerenja za praćenje stanja okoliša putem umreženih uređaja (senzora) i komunikacijskih sustava. Cilj projekta je razvoj specijaliziranih informacijskih sustava (IS), Web aplikacija za vremensko-prostorne prikaze i servisa za učinkovito upravljanje složenim podacima i procesima iz istraživanja voda, prirodnih i antropogenih izvora zagađenja, procjene okolišnog rizika, uključujući i utjecaj prometa na vodotoke.

više »
Slika 1: Aktivnosti, pritisci, komponente, čimbenici i pokazatelji

Procjena prihvatnog kapaciteta za turiste u zaštićenim područjima prirode

Glavni istraživač / voditelj: Tarzan Legović

Svrha ovog interdisciplinarnog projekta je unaprijediti upravljanje zaštićenim područjima kako bi se poboljšala zaštita tih područja, kao i njihova korist za društvo. To ćemo postići razvojem nove sveobuhvatne metode za izračun prihvatnog kapaciteta zaštićenih područja za turiste, te  demonstracijom metode na dva zaštićena područja različitih ekoloških i društveno-gospodarskih obilježja.

više »

Aktivnosti LIMO-a uključuju:

 • Izradu studija utjecaja na okoliš: procjena utjecaja akvakultura na okoliš; procjena utjecaja marina na obalno more; procjena utjecaja podmorskih ispusta na obalno more
 • Izradu procjena kapaciteta okoliša za: akvakulture; brodice i jahte u zaštićenom području
 • Povećanje kapaciteta okoliša za akvakulture
 • Procjena kretanja voda i otopljenih tvari u okolišu
 • Procjena opasnosti od hipoksije u moru i jezerima
 • Inventarizaciju i procjenu ugroženosti gljiva na određenom geografskom području
 • Identifikaciju gljiva
 • Razvoj informacijskih sustava o istraživanju, zaštiti i upravljanju okolišem: procjena kakvoće površinskih voda i utjecaj rječne plovidbe na okoliš
 • Razvoj Web GIS aplikacija i usluga
 • Stvaranje digitalnih karata, te transformacija GPS mjerenja

ISTRAŽIVANJE BIORAZNOLIKOSTI

Nove vrste gljiva koje su otkrili i opisali članovi našeg laboratorija
(fotogalerija)

Neke rijetke i/ili ugrožene vrste gljiva (fotogalerija)

Odabir recentnih publikacija (u 2011):

 1. Jusup, M., Klanjšček, T., Matsuda, H., and Kooijman, S.A.L.M. 2011. A Full Lifecycle Bioenergetic Model for Bluefin Tuna.PLoSONE 6(7): e21903. doi:10.1371/ journal.pone.0021903.
 2. Klanjšček, Jasminka; Geček, Sunčana; Legović, Tarzan. Influence of fish feed composition on oxygen utilization during decomposition of aquaculture effluents // Aquaculture Research. (2011) DOI: 10.1111/j.1365-2109.2011.02994.x
 3. Molnár, P.K., Derocher, A.E., Klanjšček, T. and Lewis, M.A. 2011. Predicting climate change impacts on polar bear litter size.NatureCommunications2, 186 doi: 10.1038/ncomms1183
 4. Muller, E.B., Ananthasubramaniam, B., Klanjšček, T. and Nisbet, R.M. 2011. Entrainment of cell division in phytoplankton with dynamic energy budgets. JournalofSeaResearch,66(4):447-455.

Obrazovanje

Kolegiji na preddiplomskom studiju

 1. Sveučilište u Osijeku, Biologija
  Naziv kolegija: Kvantitativna biologija
  Nositelji kolegija: Hackenberger, Branimir; Legović, Tarzan

Kolegiji na diplomskom studiju

 1. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet; University of Innsbruck
  Naziv kolegija: Ekološko modeliranje ;Ecological modelling
  Nositelj kolegija: Legović, Tarzan

Kolegiji na poslijediplomskom doktorskom studiju

 1. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet; Sveučilište u Osijeku
  Naziv kolegija: Biostatistika
  Nositelj kolegija: Legović, Tarzan
 2. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet; Sveučilište u Osijeku
  Naziv kolegija: Ekološko modeliranje
  Nositelj kolegija: Legović, Tarzan
 3. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet: Oceanologija
  Naziv kolegija:  GIS u oceanografiji
  Nositelji kolegija: Pečar-Ilić, Jadranka; Ružić, Ivica
 4. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva,
  Naziv kolegija: Odabrana područja iz organizacije obrade podataka
  Nositelji kolegija: Skočir, Zoran; Pečar-Ilić, Jadranka; Banek, Marko
 5. Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
  Naziv kolegija: Ekološki modeli u okolišnim procesima
  Nositelj kolegija: Legović, Tarzan
27
Ožu

Seminar o sigurnosti

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 27.03.2019. Vrijeme: 12:00

Predavač: Nikola Pavković
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Phishing i kako ga prepoznati

27
Ožu

Predavanje gosta

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 27.03.2019. Vrijeme: 15:00

Predavač: Ilan Mor
Ustanova: Veleposlanstvo Izraela u RH

From Silicon Valley to Silicon Wadi

28
Ožu

Pristupno predavanje

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 28.03.2019. Vrijeme: 14:00

Predavač: dr. sc. Andreja Jakas
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Dizajn gliko- i peptidomimetika temeljen na molekulskom prepoznavanju i biološkoj aktivnosti

Sva događanja

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

 • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.