ProNetMel - Otkrivanje novih proteinskih interakcija kao podloga za nove pristupe liječenju melanoma čovjeka

ProNetMel - New Protein Networks for Novel Therapeutic Avenues in Human Melanoma
Datum početka projekta
01.09.2014.
Datum kraja projekta
31.08.2018.
Status
Aktivan
Kategorija projekta
Projekti Hrvatske zaklade za znanost
Ugovoreni iznos financiranja
996.500,00 HRK
Šifra projekta
IP-2013-11-1615

U melanomu je učestalost mutacija tumor supresorskog proteina p53 relativno niska u usporedbi s drugim vrstama tumora a divlji tip gena je pojačano eksprimiran. Pretpostavljamo da se funkcija p53 u malignom melanomu može izmijeniti putem interakcija s drugim proteinima, i to s izoformama p53 niske molekulske mase, izoformama p73, te proteinima obitelji nm23 i Gli.
Cilj ovog projekta je utvrditi kompleksnost ovih interakcija i njihovu ulogu u nastanku i progresiji melanoma u ljudi te ponuditi nova rješenja u dijagnostici, prognostici i terapiji.

Ciljevi istraživanja:

  1. Odrediti ekspresijski profil izoformi p53, p73, nm23/NDPK i Gli, te mutacijski status p53 u tkivu melanoma (metastaze i histološki rezovi), pripadajućem zdravom tkivu i staničnim linijama melanoma koristeći kvantitativnu tehniku lančane reakcije polimerazom real time PCR. Metodom imunohistokemije na tkivu tumora uklopljenog u parafin odredit ćemo je li p53 u tumorima mutiran, te ekspresiju p73, nm23 i Gli.
  2. Ustanoviti interakciju proteina p53/izoformi p53/izoformi p73 u metastazama melanoma te u staničnim tumorskim linijama koristeći masenu spektroskopiju i tehniku ko-imunoprecipitacije.
  3. Povezati tijek bolesti i preživljenja s ekspresijom pojedinih proteina praćenjem ishoda bolesti u bolesnika od kojih ćemo uzeti uzorke tkiva za gore navedene analize i njihovo povezivanje s ekspresijskim profilom navedenih proteina.
Glavni istraživač / voditelj
Neda Slade

Neda Slade, dr. sc.

znanstvena savjetnica +385 1 456 0926

Ostali suradnici
Maja Herak Bosnar

Maja Herak Bosnar, dr.sc.

viša znanstvena suradnica +385 1 456 0996
Maja Jazvinšćak Jembrek

Maja Jazvinšćak Jembrek, dr.sc.

znanstveni suradnik +385 1 456 0997
Arijana Zorić - Nemate ovlasti za pregled ovog sadržaja.
Anđela Horvat

Anđela Horvat, dr. sc.

viši asistent +385 1 456 0997
Sonja Levanat

Sonja Levanat, dr. sc.

znastveni savjetnik +385 1 457 1267
Vesna Musani

Vesna Musani, dr.sc.

znanstveni suradnik +385 1 457 1292
Maja Sabol

Maja Sabol, dr.sc.

znanstveni suradnik +385 1 456 1110
Petar Ozretić

Petar Ozretić, doc. dr. sc.

znanstveni suradnik +385 1 457 1292
+385 98 659 083
Diana Trnski

Diana Trnski, dr. sc.

znanstveni novak u suradničkom zvanju viši asistent

Vanjski suradnici:

Dr. sc. Ivan Milas, dr. med.

Prof. dr. sc. Božena Šarčević, dr. med.

Najnoviji radovi ZMM-a

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.