Nemo6 - Struktura, funkcija i evolucija proteina Nme6/Nm23-H6

Nemo6 - Struktura, funkcija i evolucija proteina Nme6/Nm23-H6
Datum početka projekta
01.03.2017.
Datum kraja projekta
28.02.2021.
Status
Aktivan
Kategorija projekta
Projekti Hrvatske zaklade za znanost
Ugovoreni iznos financiranja
990.000,00 HRK
Šifra projekta
IP-2016-06-4021

Nukleozid difosfatske kinaze (Nme/nm23/NDPK) čine obitelj evolucijski sačuvanih enzima ključnih za odvijanje brojnih važnih bioloških procesa. Njihova biokemijska funkcija još nije u potpunosti razjašnjena unatoč brojnim istraživanjima u posljednja dva desetljeća. Obitelj proteina Nme sastoji se od deset članova podijeljenih u dvije grupe. Grupa I, koja obuhvaća proteine Nme1-Nme4 dosad je intenzivno istraživana, posebno Nme1 u kontekstu stvaranja metastaza te Nme2 koji je vjerojatno uključen u bolesti srca. Članovi Grupe I kod čovjeka pokazuju međusobno visoki stupanj sličnosti kao i u usporedbi sa svojim ortolozima kod drugih Metazoa. Svi članovi Grupe I posjeduju aktivnost NDPK u obliku heksamera. Članovi Grupe II pokazuju međusobno niži stupanj homologije te ne posjeduju aktivnost NDPK, s mogućom iznimkom proteina Nme6. Njihova multimerna struktura još nije utvrđena. Članovi Grupe II pojavili su se ranije tijekom evolucije, pogotovo Nme5, Nme6 i Nme7. Brojnih proteini iz evolucijski različitih organizama pokazuju visoku sačuvanost ne samo u primarnoj strukturi već i u predviđenoj sekundarnoj i tercijarnoj strukturi s ortolozima kod sisavaca, uključujući i čovjeka. Stoga se može pretpostaviti da najvjerojatnije imaju slične ili identične biokemijske i biološke funkcije. Spužve se smatraju živim fosilima te se pretpostavlja da se struktura njihovog genoma i proteoma nije znatno promijenila u posljednjih 500 milijuna godina. Dakle, možemo pretpostaviti da spužve odražavaju sačuvanu strukturu genoma i proteoma kao kod zajedničkog pretka svih Metazoa. Naši rezultati na genima/proteinima Nme kod spužve pokazuju da NmeGpISd, jedini predstavnik Grupe I kod morske spužve Suberites domuncula, vjerojatno odražava karakteristike gena/proteina pretka cijele Grupe I, koji je postojao prije duplikacije ove grupe kod kralježnjaka i drugih evolucijskih grana. Nasuprot tome, rezultati naših istraživanja na genu/proteinu Nme6Sd kod spužve upućuju da vjerojatno ovaj spužvin protein ima različite stanične funkcije nego njegov ljudski homolog. Predloženi projekt oslanja se na naša prijašnja istraživanja obitelji Nme kod čovjeka i spužvi s ciljem rješavanja strukture, biokemijske i biološke funkcije te evolucije ljudskog Nme6. U tu svrhu koristit ćemo niz biokemijskih metoda u kombinaciji s najnovijim metodama u molekularnoj biologiji te naprednu konfokalnu mikroskopiju. Cilj nam je 1) razjasniti potencijalnu aktivnost NDPK i kvartarnu strukturu Nme6; 2) istražiti uključenost Nme6 u važne stanične fiziološke procese; 3) odrediti lokalizaciju Nme6; 4) odrediti moguće proteine s kojima Nme6 ulazi u interakcije, s naglaskom na proteine Grupe I te unutarstanični smještaj njihovih interakcija.Uvjereni smo da će naše istraživanje na Nme6 uvelike doprinijeti općem poznavanju obitelji gena/proteina te dati uvid u uloge njenih članova u glavnim bolestima današnjice.

Glavni istraživač / voditelj
Maja Herak Bosnar

Maja Herak Bosnar, dr.sc.

viša znanstvena suradnica +385 1 456 0996

Ostali suradnici
Neda Slade

Neda Slade, dr. sc.

znanstvena savjetnica +385 1 456 0926
Oliver Vugrek

Oliver Vugrek, dr. sc.

viši znanstveni suradnik +385 1 457 1381
+385-(0)914680778
Anđela Horvat

Anđela Horvat, dr. sc.

viši asistent +385 1 456 0997

Konzultanti:

Helena Ćetković

Helena Ćetković, dr. sc.

viša znanstvena suradnica +385 1 456 1115
Igor Weber

Igor Weber, Prof. dr. sc.

znanstveni savjetnik +385 1 457 1219
Maja Sabol

Maja Sabol, dr.sc.

znanstveni suradnik +385 1 456 1110

Vanjski konzultant:

Dr. sc. Uwe Schlatner, Université Grenoble Alpes, Francuska

Najnoviji radovi ZMM-a

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.