Prijeđite na glavni sadržaj

Nastajanje i svojstva 1D α-Fe2O3 nanostruktura dopiranih odabranim metalnim ionima

Kategorija
Projekti Hrvatske zaklade za znanost
Iznos financiranja
770.000,00 Kn
HRK
Datum početka
15.3.2017.
Datum završetka
14.3.2021.
Status
Aktivan

Zavod za kemiju materijala

Nastajanje i svojstva 1D α-Fe2O3 nanostruktura dopiranih odabranim metalnim ionima
A
A
A

Naziv projekta: Nastajanje i svojstva 1D α-Fe2O3 nanostruktura dopiranih odabranim metalnim ionima

Akronim projekta: 1D-DopedFeOX

Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost

Broj projekta: IP-2016-06-8254

Iznos financiranja: 770.000 HRK

Trajanje projekta: 15.03.2017. - 30.09.2021.
  
Voditelji projekta:

Dr. sc. Mira Ristić (znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, do travnja 2019.)

Dr. sc. Stjepko Krehula (viši znanstveni suradnik, od listopada 2019.)

  
Suradnici na projektu:

Dr. sc. Željka Petrović (znanstvena suradnica)

Marijan Marcijuš (stručni suradnik)

Dr. sc. Svetozar Musić (znanstveni savjetnik u mirovini, emeritus, akademik HAZU)

Dr. sc. Ivana Mitar (docentica, PMF Split)

Marko Robić, mag. appl. chem. (doktorand)

Nina Popov, mag. chem. (doktorandica)
  
Opis projekta:

U zadnje vrijeme 1D (jednodimenzijski) željezovi oksidi su predmet brojnih fundamentalnih istraživanja kojima se žele polučiti nova saznanja o kemijskim i fizičkim svojstvima tih materijala te na temelju toga predložiti primjene u različitim tehnologijama, posebno u naprednim. Pri tome je važno uspostaviti odnose između vrste i uvjeta kemijske sinteze te svojstava istraživanog materijala kao što su morfologija i veličina čestica s promjenama u strukturnim, magnetskim i optičkim svojstvima. Cilj predloženih istraživanja je polučiti nova saznanja o kinetici, faznoj transformaciji i mehanizmu nastajanja 1D α-Fe2O3. Kontroliranim dopiranjem odabranim metalnim ionima, nastojat će se poboljšati optička, magnetska i katalitička svojstva 1D α-Fe2O3. Istraživat će se nanostrukture u području od finih anizotropnih nanočestica do nekoliko stotina mikrometara dugih nanovlakana. Budući da formiranje specifičnih nanostruktura ovisi o brojnim eksperimentalnim parametrima, posebna pažnja će se posvetiti praćenju kinetika te faznim transformacijama tijekom nastajanja nanostruktura α-Fe2O3 upotrebom sofisticiranih strukturnih, mikroskopskih i spektroskopskih instrumentalnih tehnika. Za ostvarenje postavljenih ciljeva predlažu se sljedeća istraživanja: (I) praćenje kinetike nastajanja nedopiranih i dopiranih 1D α-Fe2O3 nanostruktura iz neutraliziranih ili djelomično neutraliziranih otopina željezovih(III) soli, (II) razvoj novih sintetičkih postupaka dobivanja vrlo dugih nedopiranih i dopiranih nanovlakana α-Fe2O3 metodom elektroispredanja i (III) testiranje fotokatalitičke aktivnosti sintetiziranih 1D nanostruktura α-Fe2O3. Osim stjecanja novih temeljnih znanja o 1D nanstrukturiranim materijalima, priredit će se i materijali točno definiranih fizičko-kemijskih svojstava.
    

Oprema kupljena sredstvima projekta:

 • Ksenonov izvor svjetlosti Asahi Spectra MAX-303
   

 • Mössbauerov izvor 57Co (Ritverc GmbH)
   

Objavljeni znanstveni radovi iz teme projekta:

 • M. Ristić*, M. Reissner, S. Krehula, S. Musić:
  57Fe Mössbauer spectroscopic study and magnetic properties of 1D Fe(IO3)3 particles and their thermal decomposition to α-Fe2O3
  Materials Letters 227 (2018) 47-50
  IF 2.687, Q2 in Materials Science, Multidisciplinary 
  DOI: 10.1016/j.matlet.2018.05.049
                         
 • M. Ristić*, E. Kuzmann, Z. Homonnay, S. Musić:
  Synthesis and properties of 1D manganese-doped hematite particles
  Journal of Alloys and Compounds 767 (2018) 504511
  IF 4.175, Q1 in Materials Science, Multidisciplinary
  DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.07.115
   
 • S. Krehula*, M. Ristić*, I. Mitar, C. Wu, X. Li, L. Jiang, J. Wang, G. Sun, T. Zhang, M. Perović, M. Bošković, B. Antić, S. Musić: 
  Synthesis and properties of Ni-doped goethite and Ni-doped hematite nanorods
  Croatica Chemica Acta 91 (2018) 389–401
  IF 0.705, Q4 in Chemistry, Multidisciplinary
  DOI: 10.5562/cca3402
   
 • G. Radić, I. Šajnović, Ž. Petrović*, M. Kraljić Roković*
  Reduced Graphene Oxide/α-Fe2O3 Fibres as Active Material for Supercapacitor Application
  Croatica Chemica Acta 91 (2018) 481–490.
  IF 0.705, Q4 in Chemistry, Multidisciplinary
  DOI: 10.5562/cca3452
    
 • S. Krehula*, M. Ristić, Ž. Petrović, L. Kratofil Krehula, I. Mitar, S. Musić:
  Effects of Cu doping on the microstructural, thermal, optical and photocatalytic properties of α-FeOOH and α-Fe2O3 1D nanoparticles
  Journal of Alloys and Compounds 802 (2019) 290300 
  IF 4.175, Q1 in Materials Science, Multidisciplinary
  DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.06.133
    
 • M. Ristić*, I. Mitar, S. Musić: 
  Forced hydrolysis of FeCl3 solutions in the presence of sodium dextran sulphate
  Colloid and Polymer Science 297 (2019) 177-182
  DOI: 10.1007/s00396-018-4450-4

  
Prezentacije rezultata istraživanja iz teme projekta:

 • Mira Ristić (posterska prezentacija): 
  Mössbauer spectroscopic and magnetic characterization of 1D iron iodate and hematite particles
  International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect (ICAME 2017), 03-08 September 2017, Sankt Peterburg, Russia
 • Stjepko Krehula (posterska prezentacija): 
  Microstructural properties of Ni-doped hematite (α-Fe2O3)
  International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect (ICAME 2017), 03-08 September 2017, Sankt Peterburg, Russia
    
 • Mira Ristić (usmeno izlaganje): 
  57-Fe Mössbauer spectroscopic study of nanostructured Mn-doped hematite
  40èmes Journées du Groupe Francophone de Spectroscopie Mössbauer, 17-18 May 2018, Bordeaux, France
    
 • Stjepko Krehula (posterska prezentacija): 
  Synthesis and Microstructural Properties of Cu-Doped Goethite and Cu-Doped Hematite Nanoneedles
  4th Mediterranean Conference on the Applications of the Mössbauer Effect (MECAME 2018), 27-31 May 2018, Zadar, Croatia
    
 • Stjepko Krehula (posterska prezentacija): 
  Synthesis and Properties of Ni-doped Goethite and Ni-doped Hematite Nanorods
  4th Mediterranean Conference on the Applications of the Mössbauer Effect (MECAME 2018), 27-31 May 2018, Zadar, Croatia
    
 • Mira Ristić (usmeno izlaganje): 
  Application of electrospinning in the synthesis of selected metal oxide nanofibres 
  4th International Conference on Advanced Complex Inorganic Nanomaterials (ACIN 2018), 16-20 July 2018, Namur, Belgium
 • Stjepko Krehula (pozvano predavanje): 
  Influence of Metal Ions Doping on the Properties of 1D Iron Oxide Nanoparticles 
  International Workshop on Advances in  Nanomaterials, 17-21 September  2018, NIMP, Măgurele, România
 • Mira Ristić (pozvano predavanje): 
  Microstructural properties of electrospun metal oxide nanofibres 
  International Workshop on Advances in Nanomaterials, 17-21 September 2018, NIMP, Măgurele, România
 • Mira Ristić (pozvano predavanje): 
  Synthesis and nano/microstructure of metal oxide: selected examples 
  NCS 2018, 03-05 October 2018, Sofia, Bulgaria
 • Stjepko Krehula (usmeno izlaganje): 
  Effects of tin doping on the structural, optical and photocatalytic properties of iron oxide nanoparticles 
  2nd International Conference on Radioanalytical and Nuclear Chemistry (RANC 2019), 05–10 May 2019, Budapest, Hungary
 • Stjepko Krehula (pozvano predavanje): 
  Influence of Doping on the Microstructural, Optical and Photocatalytic Properties of Iron Oxide Nanoparticles 
  5th Mediterranean Conference on the Applications of the Mössbauer Effect and 41st Workshop of the French Speaking Group of Mössbauer Spectroscopy (MECAME-GFSM 2019), 19-23 May 2019, Montpellier, France
 • Marko Robić (posterska prezentacija): 
  XRD, Mössbauer spectroscopic and FE SEM characterization of electrospun α-Fe2O3 nanofibres 
  5th Mediterranean Conference on the Applications of the Mössbauer Effect and 41st Workshop of the French Speaking Group of Mössbauer Spectroscopy (MECAME-GFSM 2019), 19-23 May 2019, Montpellier, France
 • Nina Popov (posterska prezentacija): 
  Microstructural and photocatalytic properties of Cr-doped hematite (α-Fe2O3) nanorods 
  5th Mediterranean Conference on the Applications of the Mössbauer Effect and 41st Workshop of the French Speaking Group of Mössbauer Spectroscopy (MECAME-GFSM 2019), 19-23 May 2019, Montpellier, France
 • Stjepko Krehula (pozvano predavanje): 
  Structural, Optical and Photocatalytic Properties of Elongated Cu-, Co- and Sn-Doped Goethite and Hematite Nanoparticles 
  International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect (ICAME 2019), 01-06 September 2019, Dalian, China
 • Marko Robić (nagrađena posterska prezentacija): 
  Preparation and Properties of Electrospun Cr-Doped α-Fe2O3 Nanofibers 
  International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect (ICAME 2019), 01-06 September 2019, Dalian, China
 • Nina Popov (posterska prezentacija): 
  Structural and Optical Properties of Tin-Doped Hematite (α-Fe2O3) Nanorods
  International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect (ICAME 2019), 01-06 September 2019, Dalian, China

Ova stranica koristi kolačiće

neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

 • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.