Prijeđite na glavni sadržaj
Nastajanje i svojstva 1D α-Fe2O3 nanostruktura dopiranih odabranim metalnim ionima
Kategorija
Projekti Hrvatske zaklade za znanost
Iznos financiranja
770.000,00
EUR
Datum početka
15.3.2017.
Datum završetka
31.3.2022.
Status
Završen

Naziv projekta: Nastajanje i svojstva 1D α-Fe2O3 nanostruktura dopiranih odabranim metalnim ionima

Akronim projekta: 1D-DopedFeOX

Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost

Broj projekta: IP-2016-06-8254

Iznos financiranja: 770.000 HRK

Trajanje projekta: 15.03.2017. – 31.03.2022.
  
Voditelji projekta:

Dr. sc. Mira Ristić (znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, do travnja 2019.)

Dr. sc. Stjepko Krehula (viši znanstveni suradnik, od listopada 2019.)

  
Suradnici na projektu:

Dr. sc. Svetozar Musić (znan. savjetnik u mirovini, emeritus, akademik HAZU)

Dr. sc. Željka Petrović (znanstvena suradnica)

Marijan Marcijuš , mag. educ. phys. et inf. (stručni suradnik)

Dr. sc. Ivana Mitar (docentica, PMF Split)

Marko Robić, mag. appl. chem. (doktorand)

Nina Popov, mag. chem. (doktorandica)
  
Opis projekta:

U zadnje vrijeme jednodimenzionalni (1D) željezovi oksidi su predmet brojnih fundamentalnih istraživanja kojima se žele prikupiti nova saznanja o kemijskim i fizičkim svojstvima tih materijala te na temelju toga predložiti primjene u različitim naprednim tehnologijama. Pri tome je važno uspostaviti odnose između vrste i uvjeta kemijske sinteze te svojstava istraživanog materijala kao što su morfologija i veličina čestica s promjenama u strukturnim, magnetskim i optičkim svojstvima. Cilj predloženih istraživanja je dobiti nova saznanja o kinetici, faznoj transformaciji i mehanizmu nastajanja 1D α-Fe2O3. Kontroliranim dopiranjem odabranim metalnim ionima, nastojat će se poboljšati optička, magnetska i katalitička svojstva 1D α-Fe2O3. Istraživat će se nanostrukture u području od finih anizotropnih nanočestica do nekoliko stotina mikrometara dugih nanovlakana. Budući da formiranje specifičnih nanostruktura ovisi o brojnim eksperimentalnim parametrima, posebna pažnja će se posvetiti praćenju kinetika te faznim transformacijama tijekom nastajanja nanostruktura α-Fe2O3 upotrebom sofisticiranih strukturnih, mikroskopskih i spektroskopskih instrumentalnih tehnika. Za ostvarenje postavljenih ciljeva predlažu se sljedeća istraživanja: (I) praćenje kinetike nastajanja nedopiranih i dopiranih 1D α-Fe2O3 nanostruktura iz neutraliziranih ili djelomično neutraliziranih otopina željezovih(III) soli, (II) razvoj novih sintetičkih postupaka dobivanja vrlo dugih nedopiranih i dopiranih nanovlakana α-Fe2O3 metodom elektroispredanja i (III) testiranje fotokatalitičke aktivnosti sintetiziranih 1D nanostruktura α-Fe2O3. Osim stjecanja novih temeljnih znanja o 1D nanstrukturiranim materijalima, priredit će se i materijali točno definiranih fizičko-kemijskih svojstava.
    

Oprema kupljena sredstvima projekta:

 • Ksenonov izvor svjetlosti Asahi Spectra MAX-303 sa zrcalnim modulima za ultraljubičasto i vidljivo zračenje
   

 • Mössbauerov izvor 57Co (Ritverc GmbH)
   

Oprema korištena u provedbi projekta:

 • Pretražni elektronski mikroskop JEOL JSM 7000F s analizatorom rendgenskog zračenja Oxford Instruments EDS/INCA 350  (LSNM)
 • Rendgenski difraktometar praha ItalStructures APD 2000  (LSNM)
 • Rendgenski difraktometar praha Panalytical Aeris Research Edition (LZS)
 • 57Fe Mössbauerov spektrometar WissEl standard configuration  (LSNM) 
 • 57Fe Mössbauerov spektrometar SEE Co MS6 s CCR12K kriostatom za niskotemperaturna mjerenja (Vinča)
 • SQUID magnetometar Quantum Design MPMS XL-5 (Vinča)
 • SQUID magnetometar Cryogenics S700X (TU Wien)
 • UV-Vis-NIR spektrofotometar Shimadzu UV-3600 s integrirajućom sferom  (LSNM)  
 • FT-IR spetrometar PerkinElmer Frontier s ATR jedinicom   (LSNM) 
 • Laboratorijski apsorpcijski rendgenski spektrometar sa segmentnim von Hámos Si(531) kristalom i Mythen detektorom (Wigner)
 • Laboratorijski emisijski rendgenski spektrometar s Andor Newton DY920 CCD detektorom (Wigner)
 • Termogravimetrijski analizator TA Instruments Q500  (FKIT)
 • Termogravimetrijski analizator Shimadzu DTG-60H (LFM)
 • Uređaj za mjerenje specifične površine Micromeritics Gemini 2380   (LPT)
    

Objavljeni znanstveni radovi financirani iz projekta:

 • M. Ristić*, M. Reissner, S. Krehula, S. Musić:
  57Fe Mössbauer spectroscopic study and magnetic properties of 1D Fe(IO3)3 particles and their thermal decomposition to α-Fe2O3
  Materials Letters 227 (2018) 47-50
  IF 2.687, Q2 in Materials Science, Multidisciplinary (JCR)
  DOI: 10.1016/j.matlet.2018.05.049
    
 • M. Ristić*, E. Kuzmann, Z. Homonnay, S. Musić:
  Synthesis and properties of 1D manganese-doped hematite particles
  Journal of Alloys and Compounds 767 (2018) 504511
  IF 4.175, Q1 in Materials Chemistry (SJR)
  DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.07.115
    
 • M. Ristić*, J. Štajdohar, I. Mitar, S. Musić: 
  Monitoring of the Forced Hydrolysis of FeCl3 Solutions in the Presence of Sodium Dodecyl Sulphate
  Croatica Chemica Acta 91 (2018) 403–410 
  IF 0.731, Q3 in Chemistry (miscellaneous) (SJR)
  DOI: https://doi.org/10.5562/cca3412 
    
 • S. Krehula*, M. Ristić*, I. Mitar, C. Wu, X. Li, L. Jiang, J. Wang, G. Sun, T. Zhang, M. Perović, M. Bošković, B. Antić, S. Musić: 
  Synthesis and properties of Ni-doped goethite and Ni-doped hematite nanorods
  Croatica Chemica Acta 91 (2018) 389–401
  IF 0.731, Q3 in Chemistry (miscellaneous) (SJR)
  DOI: 10.5562/cca3402
    
 • S. Krehula*, M. Ristić, C. Wu, X. Li, L. Jiang, J. Wang, G. Sun, T. Zhang, M. Perović, M. Bošković, B. Antić, L. Kratofil Krehula, B. Kobzi, S. Kubuki, S. Musić: 
  Influence of Fe(III) doping on the crystal structure and properties of hydrothermally prepared β-Ni(OH)2 nanostructures
  Journal of Alloys and Compounds 750 (2018) 687–695 
  IF 4.175, Q1 in Materials Chemistry (SJR)
  DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.04.032
    
 • G. Radić, I. Šajnović, Ž. Petrović*, M. Kraljić Roković*
  Reduced Graphene Oxide/α-Fe2O3 Fibres as Active Material for Supercapacitor Application
  Croatica Chemica Acta 91 (2018) 481–490
  IF 0.731, Q3 in Chemistry (miscellaneous) (SJR)
  DOI: 10.5562/cca3452
    
 • S. Krehula*, M. Ristić, Ž. Petrović, L. Kratofil Krehula, I. Mitar, S. Musić:
  Effects of Cu doping on the microstructural, thermal, optical and photocatalytic properties of α-FeOOH and α-Fe2O3 1D nanoparticles
  Journal of Alloys and Compounds 802 (2019) 290300 
  IF 4.650, Q1 in Materials Chemistry (SJR)
  DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.06.133
    
 • M. Ristić*, I. Mitar, S. Musić: 
  Forced hydrolysis of FeCl3 solutions in the presence of sodium dextran sulphate
  Colloid and Polymer Science 297 (2019) 177-182
  IF 1.536, Q2 in Materials Chemistry (SJR)
  DOI: 10.1007/s00396-018-4450-4
    
 • M. Ristić, A. Kremenović, M. Reissner, Ž. Petrović, S. Musić*: 
  Microstructural and magnetic properties of electrospun hematite/cuprospinel composites
  Journal of Materials Science: Materials in Electronics 31 (2020) 9812-9825
  IF 2.478, Q2 in Electronic, Optical and Magnetic Materials (SJR)
  DOI: 10.1007/s10854-020-03526-0
      
 • M. Robić, M. Ristić, M. Marciuš, S. Krehula, S. Musić*: 
  Synthesis and properties of nanostructured Cr-doped hematite fibres
  Chemical Papers 74 (2020) 4345-4353
  IF 2.097, Q3 in Chemistry, Multidisciplinary (JCR)
  DOI: 10.1007/s11696-020-01247-6
    
 • M. Robić, M. Ristić, S. Krehula, M. Jurić, S. Musić*: 
  Synthesis of nanocrystalline eskolaite via grimaldiite
  Chemical Papers (2020)
  IF 2.097, Q3 in Chemistry, Multidisciplinary (JCR)
  DOI: 10.1007/s11696-020-01338-4
      
 • M. Robić, M. Ristić, M. Marciuš, S. Krehula, S. Musić*: 
  Electrospun Ti-doped hematite fibres and their properties
  Journal of Nanoparticle Research 22 (2020) 358
  IF 2.253, Q2 in Materials Science (miscellaneous) (SJR)
  DOI: 10.1007/s11051-020-05090-4
      
 • N. Popov, S. Krehula*, M. Ristić, E. Kuzmann, Z. Homonnay, M. Bošković, D. Stanković, S. Kubuki, S. Musić:
  Influence of Cr doping on the structural, magnetic, optical and photocatalytic properties of α-Fe2O3 nanorods
  Journal of Physics and Chemistry of Solids 148 (2021) 109699 
  IF 4.383, Q2 in Materials Science (miscellaneous) (SJR)
  DOI: 10.1016/j.jpcs.2020.109699
      
 • M. Marciuš, M. Ristić, J.-M. Grenèche, S. Musić*, S. Krehula, E. Kuzmann, Z. Homonnay: 
  One‑pot synthesis and properties of Mn‑doped maghemite nanoparticles using acetylacetonate precursors
  Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 328 (2021) 1181–1187
  IF 1.371, Q3 in Spectroscopy (JCR)
  DOI: 10.1007/s10967-021-07712-0
       
 • N. Popov, M. Bošković, M. Perović, Z. Németh, J. Wang, Z. Kuang, M. Reissner, E. Kuzmann, Z. Homonnay, S. Kubuki, M. Marciuš, M. Ristić, S. Musić, D. Stanković, S. Krehula*:
  Influence of low-spin Co3+ for high-spin Fe3+ substitution on the structural, magnetic, optical and catalytic properties of hematite (α-Fe2O3) nanorods
  Journal of Physics and Chemistry of Solids 152 (2021) 109929
  IF 4.383, Q2 in Materials Science (miscellaneous) (SJR)
  DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2020.109929 
     
 • M. Robić, M. Ristić, S. Krehula, M. Jurić, S. Musić*: 
  Synthesis of nanocrystalline eskolaite via grimaldiite
  Chemical Papers 75 (2021) 735-741
  IF 2.097, Q3 in Chemistry, Multidisciplinary (JCR)
  DOI: 10.1007/s11696-020-01338-4
   
 • N. Popov, M. Ristić, M. Robić, V. Gilja, L. Kratofil Krehula, S. Musić, S. Krehula*: 
  Synthesis and properties of Sn‑doped α‑FeOOH nanoparticles
  Chemical Papers (2021)
  IF 2.097, Q3 in Chemistry, Multidisciplinary (JCR)
  DOI: 10.1007/s11696-021-01802-9
     
 • I. Mitar*, L. Guć, Ž. Soldin, M. Vrankić, A. Paut, A. Prkić, S. Krehula: 
  Rapid Microwave Method for Synthesis of Iron Oxide Particles under Specific Conditions
  Crystals 11 (2021) 383
  IF 2.589, Q2 in Materials Science (miscellaneous) (SJR)
  DOI: 10.3390/cryst11040383
     
 • M. Robić, M. Ristić, E. Kuzmann, Z. Homonnay, S. Krehula, S. Musić*:
  Forced hydrolysis of FeCl3 solutions in the presence of Cr3+ ions
  Journal of Physics and Chemistry of Solids 156 (2021) 110166 
  IF 4.383, Q2 in Materials Science (miscellaneous) (SJR)
  DOI: 10.1016/j.jpcs.2021.110166
    
 • N. Popov, M. Bošković, M. Perović, K. Zadro, V. Gilja, L. Kratofil Krehula, M. Robić, M. Marciuš, M. Ristić, S. Musić, D. Stanković, S. Krehula*:
  Effect of Ru3+ ions on the formation, structural, magnetic and optical properties of hematite (α-Fe2O3) nanorods
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials 538 (2021) 168316
  IF 3.097, Q2 in Electronic, Optical and Magnetic Materials (SJR)
  DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168316
     
 • N. Popov, M. Ristić, M. Bošković, M. Perović, S. Musić, D. Stanković, S. Krehula*:
  Influence of Sn doping on the structural, magnetic, optical and photocatalytic properties of hematite (α-Fe2O3) nanoparticles
  Journal of Physics and Chemistry of Solids 161 (2022) 110372 
  IF 4.383, Q2 in Materials Science (miscellaneous) (SJR)
  DOI: 10.1016/j.jpcs.2021.110372
    
 • M. Robić, M. Ristić, S. Krehula, S. Musić*:
  Forced hydrolysis of FeCl3 solutions in the presence of guanylurea phosphate
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 634 (2022) 128047
  IF 5.518, Q2 in Physical Chemistry (JCR)
  DOI: 10.1016/j.colsurfa.2021.128047
     
 • N. Popov, M. Ristić, V. Kuncser, K. Zadro, N. Velinov, P. Badica, A. Alexandru-Dinu, N. Iacob, L. Kratofil Krehula, S. Musić, S. Krehula*:
  Influence of erbium doping on the structural, magnetic and optical properties of hematite (α-Fe2O3) nanorods
  Journal of Physics and Chemistry of Solids 169 (2022) 110857 
  IF 4.383, Q2 in Chemistry, Multidisciplinary (JCR)
  DOI: 10.1016/j.jpcs.2022.110857
    
 • Ž. Petrović*, M. Ristić, M. Kraljić Roković, K. Zadro, E. Kuzmann, Z. Homonnay, S. Musić, S. Krehula*:
  Effects of Pt and Ru doping on the magnetic, optical, photoelectrochemical and photocatalytic properties of electrospun hematite (α-Fe2O3) fibres
  Journal of Materials Research (2022)  
  IF 2.909, Q2 in Materials Science (SJR)
  DOI: 10.1557/s43578-022-00645-8
    

  
Prezentacije rezultata istraživanja iz teme projekta:

 • Mira Ristić (posterska prezentacija): 
  Mössbauer spectroscopic and magnetic characterization of 1D iron iodate and hematite particles
  International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect (ICAME 2017), 03-08 September 2017, Sankt Peterburg, Russia
 • Stjepko Krehula (posterska prezentacija): 
  Microstructural properties of Ni-doped hematite (α-Fe2O3)
  International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect (ICAME 2017), 03-08 September 2017, Sankt Peterburg, Russia
    
 • Mira Ristić (usmeno izlaganje): 
  57-Fe Mössbauer spectroscopic study of nanostructured Mn-doped hematite
  40èmes Journées du Groupe Francophone de Spectroscopie Mössbauer, 17-18 May 2018, Bordeaux, France
    
 • Stjepko Krehula (posterska prezentacija): 
  Synthesis and Microstructural Properties of Cu-Doped Goethite and Cu-Doped Hematite Nanoneedles
  4th Mediterranean Conference on the Applications of the Mössbauer Effect (MECAME 2018), 27-31 May 2018, Zadar, Croatia
    
 • Stjepko Krehula (posterska prezentacija): 
  Synthesis and Properties of Ni-doped Goethite and Ni-doped Hematite Nanorods
  4th Mediterranean Conference on the Applications of the Mössbauer Effect (MECAME 2018), 27-31 May 2018, Zadar, Croatia
    
 • Mira Ristić (usmeno izlaganje): 
  Application of electrospinning in the synthesis of selected metal oxide nanofibres 
  4th International Conference on Advanced Complex Inorganic Nanomaterials (ACIN 2018), 16-20 July 2018, Namur, Belgium
 • Stjepko Krehula (pozvano predavanje): 
  Influence of Metal Ions Doping on the Properties of 1D Iron Oxide Nanoparticles 
  International Workshop on Advances in  Nanomaterials, 17-21 September  2018, NIMP, Măgurele, România
 • Mira Ristić (pozvano predavanje): 
  Microstructural properties of electrospun metal oxide nanofibres 
  International Workshop on Advances in Nanomaterials, 17-21 September 2018, NIMP, Măgurele, România
 • Mira Ristić (pozvano predavanje): 
  Synthesis and nano/microstructure of metal oxide: selected examples 
  NCS 2018, 03-05 October 2018, Sofia, Bulgaria
 • Stjepko Krehula (usmeno izlaganje): 
  Effects of tin doping on the structural, optical and photocatalytic properties of iron oxide nanoparticles 
  2nd International Conference on Radioanalytical and Nuclear Chemistry (RANC 2019), 05–10 May 2019, Budapest, Hungary
 • Stjepko Krehula (pozvano predavanje): 
  Influence of Doping on the Microstructural, Optical and Photocatalytic Properties of Iron Oxide Nanoparticles 
  5th Mediterranean Conference on the Applications of the Mössbauer Effect and 41st Workshop of the French Speaking Group of Mössbauer Spectroscopy (MECAME-GFSM 2019), 19-23 May 2019, Montpellier, France
 • Marko Robić (posterska prezentacija): 
  XRD, Mössbauer spectroscopic and FE SEM characterization of electrospun α-Fe2O3 nanofibres 
  5th Mediterranean Conference on the Applications of the Mössbauer Effect and 41st Workshop of the French Speaking Group of Mössbauer Spectroscopy (MECAME-GFSM 2019), 19-23 May 2019, Montpellier, France
 • Nina Popov (posterska prezentacija): 
  Microstructural and photocatalytic properties of Cr-doped hematite (α-Fe2O3) nanorods 
  5th Mediterranean Conference on the Applications of the Mössbauer Effect and 41st Workshop of the French Speaking Group of Mössbauer Spectroscopy (MECAME-GFSM 2019), 19-23 May 2019, Montpellier, France
 • Stjepko Krehula (pozvano predavanje): 
  Structural, Optical and Photocatalytic Properties of Elongated Cu-, Co- and Sn-doped Goethite and Hematite Nanoparticles 
  International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect (ICAME 2019), 01-06 September 2019, Dalian, China
 • Marko Robić (nagrađena posterska prezentacija): 
  Preparation and Properties of Electrospun Cr-doped α-Fe2O3 Nanofibers 
  International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect (ICAME 2019), 01-06 September 2019, Dalian, China
 • Nina Popov (postersko izlaganje): 
  Structural and Optical Properties of Tin-doped Hematite (α-Fe2O3) Nanorods
  International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect (ICAME 2019), 01-06 September 2019, Dalian, China
    
 • Stjepko Krehula (online postersko izlaganje): 
  Influence of Ru doping on the structural, magnetic and optical properties of α-Fe2O3 nanorods 
  Mössbauer Spectroscopy from Magnetic Nanoarchitectures to Environmental Science: A Symposium in Honor of Dr. Jean-Marc Greneche, ACS Fall 2021, August 22–26, Atlanta GA, USA
    
 • Marko Robić (online postersko izlaganje): 
  Effects of Cr3+ ions and hexamethylenetetramine on the forced hydrolysis of FeCl3 solutions
  Mössbauer Spectroscopy from Magnetic Nanoarchitectures to Environmental Science: A Symposium in Honor of Dr. Jean-Marc Greneche, ACS Fall 2021, August 22–26, Atlanta GA, USA
    
 • Nina Popov (online usmeno izlaganje): 
  Influence of selected metal cations on the structural, magnetic, optical and photocatalytic properties of α-Fe2O3 nanorods
  Mössbauer Spectroscopy from Magnetic Nanoarchitectures to Environmental Science: A Symposium in Honor of Dr. Jean-Marc Greneche, ACS Fall 2021, August 22–26, Atlanta GA, USA
    
 • Stjepko Krehula (usmeno izlaganje): 
  Influence of erbium doping on the structural, optical and magnetic properties of hematite nanorods
  36th International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect (ICAME 2021), Brasov, Romania, 5–10 September 2021
    
 • Marko Robić (postersko izlaganje): 
  Electrospun Ti−doped hematite fibres and their properties
  36th International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect (ICAME 2021), Brasov, Romania, 5–10 September 2021
    
 • Nina Popov (postersko izlaganje): 
  Effect of ruthenium ions on the formation and properties of hematite nanorods
  36th International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect (ICAME 2021), Brasov, Romania, 5–10 September 2021
    
 • Marijan Marciuš (postersko izlaganje): 
  Characterization of Mn- and Co- doped maghemite synthesized from acetylacetonate precursors
  36th International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect (ICAME 2021), Brasov, Romania, 5–10 September 2021

Zavod za kemiju materijala

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
 • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.