Laboratorij za sintetsku organsku kemiju

Laboratorij za sintetsku organsku kemiju

Laboratorij za sintetsku organsku kemiju nastavlja s tradicijom prijašnjeg Laboratorija za sintetsku i fizikalno-organsku kemiju s interesom u području kemije kavezastih molekula. Trenutno je područje istraživanja u laboratoriju usmjereno u tri glavna pravca:

  • fotokemijski reakcijski mehanizmi i supramolekulska kontrola fotokemijske reaktivnosti 
  • sinteza molekula gostiju i domaćina za različite supramolekulske sustave i primjene
  • sinteza biološki aktivnih molekula

Pokrivajući različite sintetske, analitičke i spektroskopske tehnike na supstratima koji uključuju policikličke molekule, heterocikle i peptide, znanstvene aktivnosti u laboratoriju idealne su za izobrazbu mladih znanstvenika, doktoranada i poslijedoktoranada te laboratorij nudi mogućnost izrade završnih magistarskih i doktorskih disertacija.

LSOK - Istraživanja

Nikola Basarić

Voditelj laboratorija

dr.sc. Nikola Basarić

+385 1 456 1141

IV.K, soba 7c, tel 4561-165 (int.1465)

IV.K, soba 5a, tel 4560-962 (int.1341)

left right

LSOK 2013.

LSOK 2013

LSOK 2011.

LSOK 2011

LSOK 2010.

LSOK 2010

LSOK 2006.

LSOK 2006

LSOK 2002.

LSOK 2002

Bivši djelatnici LSOK-a:

Mag. Pharm. Matej Cindrić

Dr. sc. Irena Sović (ZFK-IRB, Zagreb)

Dr. sc. Marija Matković (LBIS-IRB, Zagreb)

Dr. sc. Đani Škalamera (PMF, Zagreb)

Dr. sc. Vesna Blažek Bregović (IZFK-IRB, Zagreb)

Dr. sc. Jelena Veljković (u mirovini)

Mag. chem. Matija Sambol (Fidelta, Zagreb)

Mag. appl. chem. Martina Tireli (ZFK-IRB, Zagreb)

Dipl. inž. Jakov Ivković, (Institute of Organic Chemistry, Technische Universität Graz)

Dr. sc. Ines Vujasinović (Fidelta, Zagreb)

Renato Margeta

Dipl. inž. Oliver Franković

Dr. sc. Danko Škare (u mirovini)

Dr. sc. Marijana Vinković (NMR centar, IRB, Zagreb)

Mr. sc. Lada Klaić

Dr. sc. Goran Kragol (Fidelta, Zagreb)

Mr. sc. Dunja Šafar Cvitaš (u mirovini)

Dr. sc. Dražen Pavlović

Dr. sc. Mira Kaselj

Dr. sc. Vlado Vinković (CAT-BIO, IRB, Zagreb; u mirovini)

Suradnje:

Dr. sc. Ivana Antol, Institut Ruđer Bošković, Laboratorij za fizikalno-organsku kemiju, Zagreb

Dr. sc. László Biczók, Institute of Materials and Environmental Chemistry, Research Centre for Natural Sciences Hungarian Academy of Sciences, Budimpešta, Mađarska

Prof. Cornelia Bohne, Department of Chemistry, University of Victoria, Kanada

Dr. sc. Nađa Došlić, Institut Ruđer Bošković, Zavod za fizičku kemiju, Zagreb

Prof. Fausto Elisei, Dipartimento di chimica, Universita degli Studi di Perugia, Italija

Dr. sc. Ruža Frkanec, Centre for Research and Knowledge Transfer in Biotechnology, University of Zagreb

Prof. Robert Glaser, Ben-Gurion University of the Negev, Izrael

Prof. Axel G. Griesbeck, Department of Chemistry, University of Cologne, Njemačka

Prof. L. Isaacs, University of Maryland, U.S.A.

Dr. sc. Marijeta Kralj, Institut Ruđer Bošković, Zavod za molekularnu medicinu, Zagreb

Dr.sc. Lidija Uzelac, Institut Ruđer Bošković, Zavod za molekularnu medicinu, Zagreb

Dr. sc. Branka Mihaljević, Institut Ruđer Bošković, Zavod za kemiju materijala, Zagreb

Prof. David Lee Phillips, Department of Chemistry, The University of Hong Kong

Prof. Hrvoj Vančik, PMF, Sveučilište u Zagrebu

Prof. Peter Wan, Department of Chemistry, University of Victoria, Kanada

Jasna Alić
mag.ing.cheming.

Asistent
+385 1 456 1165
1465

Kata Majerski
prof. dr. sc.

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
+385 1 468 0196
1465 1474

Marija Alešković
dr. sc.

znanstvena suradnica
1465 1341

Marina Šekutor
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 468 0196
1474

Nikola Basarić
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1141
1341 1465

Tatjana Šumanovac
dr. sc.

asistent
+385 1 456 1165
1465

Diamantoidni amini – novi ligandi u supramolekulskim sustavima

Glavni istraživač / voditelj: Marina Šekutor

Ligandi koji se vežu s receptorima dajući stabilne supramolekulske sustave od iznimnog su značaja u biotehnologiji i kemijsko-tehnološkim primjenama. U posljednje vrijeme kukurbiturilni sustavi (CB[n], n = 5, 6, 7, 8, 10) pokazali su se kao vrlo zanimljivi supramolekulski receptori za istraživanja molekulskog prepoznavanja u vodenom mediju. Vodeno okruženje također predstavlja i svojevrstan izazov prilikom dizajna liganada koji su najčešće po svojoj kemijskoj prirodi male, hidrofobne organske molekule. Najbolje vezne interakcije s CB[n] mogu ostvarivati ligandi koji u svojoj strukturi kombiniraju kationske i hidrofobne podjedinice, kao primjerice diamantoidni spojevi.

više »

Fotokemija policikličkih molekula: od istraživanja mehanizama reakcije do novih lijekova i medicinskih primjena

Glavni istraživač / voditelj: Nikola Basarić
nzz.logo

HRZZ

Fotoni su izvanredni reagensi koji otvaraju nove mogućnosti u kemijskoj sintezi spojeva koji ne mogu biti pripravljeni kemijom osnovnog stanja. Zadatak projekta bio je pronaći nove fotokemijske transformacije primjenjive u organskoj sintezi kao i ispitivanje mehanizama reakcija tih transformacija. Osim toga, zadatak projekta bio je ići i dalje od trenutnih spoznaja te naći primjenu fotokemije u novim medicinskim tretmanima i sintezi spojeva, potencijalnih lijekova za maligne bolesti.

više »

Kavezasti spojevi: ugradbne jedinice u molekularnim sustavima

Glavni istraživač / voditelj: Kata Majerski

Kavezaste spojeve karakterizira trodimenzionalna struktura definirane krute geometrije i kao takovi predstavljaju vrlo korisne sintone u organskoj kemiji ali isto tako i nezamjenjive supstrate za studij reakcijskih mehanizama. Više različitih pozicija (C-atoma) u kavezastoj molekuli mogu poslužiti kao mjesta grananja na koja se mogu uvesti dodatne funkcijske skupine. Ovako supstituirani derivati mogu biti upotrijebljeni kao građevne jedinice u supramolekularnoj kemiji. Prvi stupanj prema primjeni kavezastih spojeva u sintezi kompleksnijih molekularnih sustava je razumijevanje njihovih kemijskih reakcija.

više »

Sinteza i fotokemija anilinskih derivata u svrhu razvoja novih fotouklonjivih zaštitnih skupina

Glavni istraživač / voditelj: Đani Škalamera

Glavni cilj projekta je dizajn i priprava novih fotouklonjivih zaštitnih skupina poboljšanih svojstava te studij mehanizama fotokemijskih reakcija kojima se one uklanjaju. Pripravit će se serija derivata karboksilnih kiselina i alkohola, zaštićenih fotouklonjivim anilninskim skupinama. Očekuje se da će sintetizirani spojevi prilikom ozračivanja reagirati u fotokemijskim reakcijama heterolize, pri čemu će dolaziti do deprotekcije.

više »
Supramolekulska kontrola fotokemijskih reakcija eliminacije

Supramolekulska kontrola fotokemijskih reakcija eliminacije

Glavni istraživač / voditelj: Nikola Basarić

Dinamika supramolekulskih sustava omogućava kontrolu fotokemijske reaktivnosti i otvara mogućnosti za reakcije koje se konvencionalnim postupcima sinteze, termičkim reakcijama u izotropnoj otopini ne mogu provesti. Glavna strategija predloženog projekta je primijeniti različite supramolekulske sustave za kontrolu fotokemijske reaktivnosti.

više »

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.