CIR logo

Centar za informatiku i računarstvo

Centar za informatiku i računarstvo je ustrojbena jedinica Instituta u kojoj se provode znanstveni projekti, razvojni programi i usluge znanstvenicima u području znanstvene vizualizacije i naprednog distribuiranog računarstva.

Tajništvo:

Margareta Cvetkovskie-mail: Margareta.Cvetkovski@irb.hr Interni broj: 1248

left right

Misija: Znanstveno istraživanje, razvoj i održavanje infrastrukture, tehnologije i logistike za suvremeni multidisciplinarni (IRB) i multiinstitucionalni (globalni) znanstveni rad, utemeljen na naprednoj računalnoj znanosti, suvremenim tehnologijama, informatike koji rezultira razvojem eScience tehnologije na osnovi ICST (Information Communication Science Technology). Znanstveno istraživanje u području znanosti o podacima (Data Science).Ciljevi:

  • Znanstveno istraživanje: unaprijeđenje eZnanosti i razvojnovih tehnologija;
  • Transfer tehnologije: potpora znanstvenoj zajednici i transfer tehnologija iz znanstvene oblasti u industriju i gospodarstvo pri čemu se podupire razvoj MSP (malog i srednjeg poduzetnistva) i velikih poduzeća u Hrvatskoj;
  • Konzultacije i održavanje resursa: pružanje znanja i vještina iz područja eZnanosti, održavanje HPC, CLOUD i GRID resursa te potpora industriji omogućavanjem pristupa naprednim računalnim infrastrukturama i vještinama;
  • Edukacija i trening: implementacija edukacijskih aktivnosti u Europskim edukacijskim mrežama i conferencijama na lokalnoj i globalnoj razini;
  • Inovacijske aktivnosti: pružanje potpore inovativnim i kreativnim aktivnostima, prijenos tehnologije i pružanje znanja industriji kako bi se podržao ekonomski razvoj;
  • Umrežavanje i diseminacija: stvaranje nacionalnih i Europskih strateških partnerstva sa akademijom i industrijom.

ezembed

Davor Davidović
dr.sc.

Znanstveni suradnik
+385 1 456 1091
1671 1351

Enis Afgan

+385 1 456 1091
1671 1351
+ 385 99 200 8585

Eva Cetinić

+385 1 456 1091
1671 1248

Ivan Grubišić

+385 1 457 1357
1874

Jelena Strelar
Struč. spec.ing. techn. inf.

+385 1 457 1357
1874

Karolj Skala
prof. dr. sc.

+385 1 457 1218
1709
+385 98 209 816

Otvoreni Dan

1568
DARIAH Competence Center (CC) logo

DARIAH Competence Center (CC)

Virtualna istraživačka skupina, koja se sastoji od računalnih znanstvenika i istraživača iz umjetnosti i humanističkih znanosti.

više »
Šišmiš

4D termografski sustav za neinvazivnu dijagnostiku - 4D TG

Glavni istraživač / voditelj: Karolj Skala

U sklopu PoC projekta završen je razvoj 4D termografske kamere „Šišmiš“. Kamera je multidimenzionalna i multispektralna kamera koja stvara 3D model s temperaturnim oplošjem (texturom) snimanog objekta. Ovaj integrirani širokopojasni slikotvorbeni sustav je namjenjen za primjenu u medicinske dijagnostičke svrhe.

više »
Centre for Scientific Visualisation - CENVIS

Centre for Scientific Visualisation - CENVIS

Glavni istraživač / voditelj: Karolj Skala

Centar za znanstvenu vizualizaciju je projekt, financiran od strane EU-a 6.Okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (FP6)

više »

COST #IC0805 - Open European Network for High Performance Computing on Complex Environments

Glavni istraživač / voditelj: Karolj Skala

U travnju 2012. godine Centar za informatiku i računarstvo IRB-a je postao partner na COST projektu IC0805 pod nazivom: "Open European Network for High Performance Computing on Complex Environments" - ComplexHPC.

više »
E2LP logo

Embedded Computer Engineering Learning Platform - E2LP

Glavni istraživač / voditelj: Karolj Skala

Osnovna ideja projekta je pružiti jedinstvenu platformu koja će obuhvatiti potpuni postupak za ugrađene sustave učenja. Modularni pristup se uzima za vježbanje vještina kroz podršku individualizacije i učenja.

Više informacija na: http://www.e2lp.org/

više »
Enabling Grids for E-science-II - EGEE 2

Enabling Grids for E-science-II - EGEE 2

Glavni istraživač / voditelj: Karolj Skala

EGEE-II želi izgraditi na temelju rada EGEE projekta, koji je zamišljen kao prva dvogodišnja fazi četverogodišnjeg programa, grid  infrastrukture preko Europskog istraživačkog prostora i izvan njega.

više »
egee

Enabling Grids for E-science-III - EGEE 3

Glavni istraživač / voditelj: Karolj Skala

Enabling Grids for E-science (EGEE) je najveća multi-disciplinarna grid infrastruktura u svijetu, koja okuplja više od 140 institucija s ciljem razvoja pouzdanog i skalabilnog računalnog sustava dostupnog europskim i globalnim istraživačkim zajednicama.

više »
EGI-Engage

Engaging the EGI Community towards an Open Science Commons - EGI-Engage

EGI-Engage će ubrzati napredak u okviru europske grid infrastrukture (EGI) u vezi strategije, politike, poslovne i tehničke inovacije, interakcije korisnika prema istraživačima unutar znanosti, specifične domene istraživačke zajednice, Istraživačkih infrastruktura (Research Infrastructures - RIs) u okviru ESFRI Plana rada, kao i malih i srednjih poduzeća i industrije u cjelini.

više »
IVAB Project logo

Interactive Visual Analysis of Bio-signals - IVAB

Projekt ima dva glavna cilja. Željeli bi implementirati javnu bazu podataka o postojećim multi-kanala EKG mjerenja, zajedno s alatima za vizualizaciju i pristup internetu. U sljedećoj fazi željeli bi provesti prvu aplikaciju na MECG bazi podataka, koja se bavi optimalnim izborom minimalnog broja elektroda potrebnih za reprodukciju standardnih 12-leads EKG. 

više »

Optimizacija potrošnje energije u raspodijeljenim računalnim sustavima

Glavni istraživač / voditelj: Karolj Skala

CIR je dobio financiranje bilateralnog znanstvenoistraživačkog projekta „Optimizacija potrošnje energije u raspodijeljenim računalnim sustavima“ u okviru zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje.

više »
Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities

Preparing for the construction of the Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities - Preparing DARIAH

Glavni istraživač / voditelj: Karolj Skala

Preparing DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) je projekt koji je započeo 1.9.2008. i pripremna faza će završiti u veljači 2011. Od ožujka 2011., DARIAH će prijeći u fazu razvoja u kojoj će se izgraditi potrebna infrastruktura za operacijsku fazu projekta.

više »
Application Information Services for Distributed Computing Environments AIS-DC

Primjenske Informacijske usluge za raspodjeljena računalana okruženja (Application Information Services for Distributed Computing Environments AIS...

Glavni istraživač / voditelj: Karolj Skala

Cloud computing je u nastajanju kao glavna računalna platforma za poslovanje i znanstveno računanje.

više »
SCI-BUS Partners

SCIentific gateway Based User Support - SCI-BUS

Glavni istraživač / voditelj: Karolj Skala

SCI-BUS projekt ima za cilje izgraditi generički znanstveni portal kao skup alata koji će omogućiti unificirani i jednostavni pristup računalnim, podatkovnim i mrežnim infrastrukturama u Europi  uključujući klastere, super-računala, grid, desktop grid, te akademske i komercijalne cloud servise.

više »
SEE-GRID e Infrastructure for regional eScience - SEE GRID SCI

SEE-GRID e Infrastructure for regional eScience - SEE GRID SCI

Glavni istraživač / voditelj: Karolj Skala

SEE-GRID-SCI (SEE-GRID eInfrastructure for regional eScience) je dvogodišnji projekt koji sufinancira Europska komisija, počevši od 2008/01/05.

više »
South Eastern European GRid-enabled eInfrastructure Development - SEE GRID

South Eastern European GRid-enabled eInfrastructure Development - SEE GRID

Glavni istraživač / voditelj: Karolj Skala

SEE-GRID namjerava otvoriti put sudjelovanju JI europskih zemalja u Pan-europskoj i svjetskoj Grid inicijativi.

više »
South Eastern European GRid-enabled eInfrastructure Development 2 - SEE GRID 2

South Eastern European GRid-enabled eInfrastructure Development 2 - SEE GRID 2

SEE-GRID-2 ima za cilj dostaviti eInfrastrukturu koja će služiti za istraživanja i obrazovne potrebe znanstvene zajednice i krajnjim korisnicima..

više »
SESAME Net Logo

Supercomputing Expertise for Small And Medium Enterprises - SESAME Net

SESAME Net povećava korištenje računalstva visokih performansi (HPC - High Performance Computing) od strane malih i srednjih poduzeća.

više »
Sustav računalne mreže s laserskim prijenosom podataka u slobodnom prostoru

Sustav računalne mreže s laserskim prijenosom podataka u slobodnom prostoru

Glavni istraživač / voditelj: Karolj Skala

Projektom predviđeni radni i razvojni rezultatisu u potpunosti ostvareni. Izvršena su ispitivanja i dobiven je dobitakdvovalnog diverzita prijenosa od 5 dB, povećanje brzine prijenosa 20%,pouzdanost prijenosa ispod 400 m 99,9%. Izrađena je detaljna dokumentacija.

više »

Adria Science Portal

Adria Science Portal omogućuje meteorolozima pokretanje meteorološki numeričkih modela (simulacije) na različitim distribuiranim računalnim infrastrukturama.

više »
Cenvis

CENVIS

CENVIS pruža specijalizirane računalne i komunikacijske resurse kao potporu računalnim znanostima i inženjerstvu, znanstvenoj vizualizaciji, računalnoj grafici, i drugim disciplinama koje zahtijevaju računalstvo visokih performansi, umrežavanje, skladištenje ili grafiku.

više »
CloudMan

CloudMan

CloudMan je cloud manager koji orkestrira korake potrebne za uspostavljanje i upravljanje računalnim klasterima na cloud infrastrukturi, sve kroz web preglednik. U nekoliko minuta, možete koristiti vanilije SGE klaster ili potpuno oruženje za bioinformatičku analizu.

više »
Paralelni RF Algoritam

Paralelni RF Algoritam

Algoritam slučajnih šuma jedan je od najboljih trenutno poznatih algoritama za klasifikaciju (i regresijsku analizu), sposoban klasificirati ogromne količine podataka s velikom točnošću

više »
PDB grafika

PDB grafika

Izgradnju ove baze podataka inicirali su znanstvenici kojima su bile potrebne informacije o topologiji i TM segmentima membranskih proteina. Ubrzo je postala baza podataka sposobna za pohranu bilo koje biomolekule koje se mogu naći na PDB.

više »
Quantum Random Bit Generator

Quantum Random Bit Generator

'Quantum Random Bit Generator "(QRBG121) je nedeterministički generator slučajnih bitova (brojeva) koji su intrisično slučajni s obzriom na kvantni fizikalni process emisije fotona u poluvodičima i naknadnu detekciju fotoelektičnog efekta.

više »
Radioastro

Radioastronomija

Na ovim stranicama nalaze se opisi i rezultati pokušaja promatranja sunca i njegovog utjecaja na planet Zemlju. Želja je promatrati razne mjerene rezultate u istoj vremenskoj domeni. Dinamika razvoja pojedinih sustava mjerenja (promatranja) vidi se na grafičkom prikazu

više »
Rapid Prototyping Service

Rapid Prototyping Service

Više o servisu izrade prototipova možete pronaći na stranicama RPS-a. Inovativna tehnologija omogućuje brzo stvaranje čvrstih, trodimenzionalnih modela direktno iz 3D CAD podataka. Točnost, čvrstoća i trajnost modela čini ih savršeno prikladnima za upotrebu u dizajnu, medicini, arhitekturi i dr.

više »

ThermoWEB

Daljinska kontrola i mjerenje temperature preko WEB-a (ThermoWEB) zasniva se na proširenju mjernih i operabilnih mogućnosti upotrebe termovizijske kamere NEC Thermo tracer TH7102WL. Standardno područje očitanja temperature kamere je u samo jednoj centralnoj točki termički dobivene slike objekta.

više »
Linkovi
Tehnički fakultet Rijeka

Znanstvena suradnja

FER

Znanstvena suradnja

GRF

Znanstvena suradnja

FESB

Znanstvena suradnja

Elektrotehnički fakultet Osijek

Znanstvena suradnja

ETH Zurich

Znanstvena suradnja

MTA SZTAKI

Znanstvena suradnja

Institut "Jožef Stefan"

Znanstvena suradnja

CERN

Znanstvena suradnja

Imperial College London

Znanstvena suradnja

VRVis

Znanstvena suradnja

Universitat Jaume

Znanstvena suradnja

Budapest University of Technology and Economics

Znanstvena suradnja

prethodni sljedeći
Foto galerija
CIR Team
MZOS

Projektna suradnja

Dariah

Projektna suradnja

IVAB

Projektna suradnja

Nessi

Projektna suradnja

Mzos projekt

Projektna suradnja

EGEE

Projektna suradnja

Vision point

Projektna suradnja

prethodni sljedeći

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.