Zavod za kemiju materijala

Zavod za kemiju materijala

Zavod za kemiju materijala je centar izvrsnosti u području znanosti o materijalima. Znanstvenici koji rade u ovom zavodu imaju također razvijenu svijest o dužnosti da pomognu svojim znanjem sveukupnom gospodarskom razvitku Hrvatske. Zavod za kemiju materijala ostvaruje brojne suradnje s različitim industrijama, zdravstvenim institucijama i fakultetima. 

Damir Kralj

Predstojnik

dr. sc. Damir Kralj

+385 1 468 0207

Tajništvo

Vesna Picak

Tel.: 01/45 61 175
Fax: 01/46 80 098
E-mail: vesna@irb.hr

left right

Laboratorij za biotehnologiju u akvakulturi (LAB) bavi se proučavanjem interakcije učinaka akvakulture i okoliša sa kemijskog i biološkog aspekta, kao i istraživanjem fizioloških i molekularnih svojstava organizama koji žive u vodi (ribe, rakovi, školjkaši, alge) radi unaprijeđenja tehnologija uzgoja, uvođenja novih vrsta u uzgoj te istraživanja ekoloških pristupa akvakulturnoj proizvodnji.

više »

Laboratorij za funkcionalne materijale bavi se preparacijom i karakterizacijom čitavog niza novih materijala kao što su: stakla, staklo-keramika, keramika, bioaktivni i dentalni materijali, ionske tekućine i ionogelovi.

više »

Laboratorij za kemiju čvrstog stanja i kompleksnih spojeva tim je stručnjaka u području kemije i fizike čvrstog stanja, kompleksnih spojeva i homogene katalize.

više »

Laboratorij za procese taloženja istražuje kinetike i mehanizme procesa taloženja na različitim modelnim sustavima: kalcijevi karbonati, kalcijevi i magnezijevi fosfati, kalcijevi oksalati i kalcijevi sulfati.

više »

Međudjelovanja ionizirajućih zračenja i tvari izazivaju u ozračenim tvarima fizičke, kemijske i biološke promjene, čime ozračene tvari dobivaju neka nova fizička, kemijska i biološka svojstva.

više »

Djelatnost Laboratorija za sintezu novih materijala usmjerena je na istraživanje utjecaja uvjeta sinteze na mikrostrukturna svojstva metalnih oksida, oksidnih stakala i zeolita.

više »

Goran Miletić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1301
1383 1274

Tatjana Antonić Jelić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 468 0236
1390

Željka Knežević Medija
dr.sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 1098
1499

Andrea Moguš-Milanković
Prof. dr. sc.

znanstvena savjetnica, trajno zvanje
+385 1 456 1149
1381

Vesna Picak

+385 1 468 0098
1375 1556

Svetozar Musić
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1094
1294

Branka Njegić Džakula
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1343
1588

Berislav Perić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1367
1897 1589

Ana Šantić
dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 457 1376
1910 1275

Marijana Jurić
dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 1096
1296

Antun Drašner

viši znanstveni suradnik
1483

Josip Bronić
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 0991
1748

Andrea Knežević
dr. sc.

+385 1 456 0975
1337 1383

Damir Kralj
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 468 0207
1346 1402
091 4561 900

Ružica Legac

+385 1 456 0983
1304

Rozelindra Čož-Rakovac
dr.sc.

znanstvena savjetnica
+385 1 457 1390
1930

Ernest Sanders

+385 1 456 1096
1296

Sanja Bosnar
dr.sc.

znanstveni suradnik
1392

Branka Mihaljević
dr.sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 1071
1471 1454

Mira Ristić
dr.sc.

znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
+385 1 468 0107
1484 1294

Nikola Biliškov
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1084
1482
+385 91 7209759

Natalija Topić Popović
dr.sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 457 1392
1932

Irina Pucić
dr. sc.

viša znastvena suradnica
+385 1 456 1166
1576

Stjepko Krehula
dr. sc.

Viši znanstveni suradnik
1756

Ivančica Strunjak-Perović
dr.sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 457 1392
1932

Tanja Jurkin
dr. sc.

znanstvena suradnica
+385 1 457 1255
1491

Anđela Pustak
dr. sc.

znanstvena suradnica
+385 1 457 1255
1491

Margita Jadan
Dr. sc.

Znanstvena suradnica
+385 1 457 1391
1931

Đurđica Brlek

1583

Ivana Tartaro Bujak
dr.sc.

znanstvena novakinja / poslijedoktorandica
1204

Maro Bujak
dr.sc.

+385 1 457 1391
1931

Vlatko Trputec

1496

Ivka Štefanić

1909 1338

Ana Palčić
dr. sc.

znanstvena suradnica
+385 1 456 1184
1503

Srećko Kirin
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
voditelj laboratorija
+385 1 457 1367
1897 1589

Marijana Nodilo
dr. sc.

stručna suradnica
+385 1 456 1156
1456

Luka Pavić
dr.sc.

Poslijedoktorand
+385 1 457 1376
1910

Lidija Androš Dubraja
dr. sc.

znanstvena suradnica
+385 1 456 1184
1503

Iva Džeba
dr. sc.

Znanstveni novak/poslijedoktorand
+385 1 456 1070
1470 1600

Josip Barišić

+385 1 457 1391
1931

Sandi Orlić
dr.sc.

Viši znanstveni suradnik
+38598778806

Andreas Puškarić
dipl.ing.

+385 1 456 1103
1310

Jasminka Kontrec
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1004
1402 1522

Marija Majer
dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 1051
1451

Kristina Sklepić Kerhač
dipl. ing.

asistent / znanstveni novak
+385 1 457 1376
1910

Željka Petrović
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
1756

Igor Sajko

+385 1 456 1125
1325

Sanja Babić
dr. sc.

Znanstvena suradnica
+385 1 457 1391
1931

Katarina Marušić
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1154
1554

Jasmina Družić

+385 1 457 1391
1931

Svetozar Jančić

+385 1 456 1053
1453

Saša Opačak
mag. chem.

+385 1 456 1189
1296 1589

Juraj Nikolić

+385 1 457 1272
1275

Denis Vadlja

+385 1 457 1391
1931

Krunoslav Bojanić

+385 1 457 1391
1931

Maja Galić

+385 1 457 1391
1931
 COST Action CM1201: Biomimetic Radical Chemistry

COST Action CM1201: Biomimetic Radical Chemistry

Glavni istraživač / voditelj: Branka Mihaljević

CMST COST Action CM1201

Biomimetic Radical Chemistry

više »

EURAMET project: Metrology for mobile detection of ionising radiation following a nuclear or radiological incident (Short Name: Preparedness, Proje...

New radioactivity measurements will support fast, effective protection of the environment following nuclear events

više »
BIO-ECOnomy Research Driven Innovation  (BIO ECO R.D.I.)

BIO-ECOnomy Research Driven Innovation (BIO ECO R.D.I.)

Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020

više »

Bioinspired asymmetric catalysis: backdoor induction of chirality using oxazoline based amino acid bioconjugates

Glavni istraživač / voditelj: Manish Kumar

NewFelPro dolazna stipendija (38/14), program Marie Curie FP7-People-2011-Cofund; (2014.-2016.); nositelj: dr. Manish Kumar, odgovorni znanstvenik / mentor: dr. sc. Srećko Kirin

više »

BioProCro, Znanstveni centar izvrsnosti

BioProCro jedinstveni je trans-disciplinarni centar za biotehnološko istraživanje Jadranskog mora u Republici Hrvatskoj, izrađen na čvrstom temelju znanstvene izvrsnosti stručnjaka s Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Splitu (Kemijsko-tehnološki fakultet), Zagrebu (Prehrambeno-biotehnološki fakultet), Rijeci (Odjel za biotehnologiju) i Osijeku (Prehrambeno-tehnološki fakultet).

više »

Collaborative Research Agreement between Chiyoda Technol Corporation and Ruđer Bošković Institute

Glavni istraživač / voditelj: Željka Knežević Medija

Promote fundamental and application research on radiophotoluminescence (RPL). Scientific collaboration in the field of radiation application and radiation protection for the purpose of contributing to and further developing this academic field.

više »

Coordinated Research Project: Disinfection and Consolidation of Archived Materials and Cultural Heritage Artefacts by Radiation Processing Techniques

Glavni istraživač / voditelj: Branka Mihaljević

Assessment of optimal irradiation conditions for gamma-radiation treatment of common fungi on selected cultural heritage objects

više »

Detaljan uvid u mehanizme polaronske i ionske vodljivosti u oksidnoj staklo-(keramici) POLAR-ION-GLASS

Glavni istraživač / voditelj: Ana Šantić

Glavni je cilj projekta razjasniti mehanizme polaronske i ionske vodljivosti u volframsko- i molibdensko-fosfatnim staklima i staklo-keramici s posebnim naglaskom na povezanost sa strukturom.

više »

Dizajn nanočestica ferita za primjene u poljoprivredi i zaštiti okoliša

Glavni istraživač / voditelj: Mira Ristić

Hrvatsko-mađarski-bilateralni projekt

više »

Dizajn polimernih mješavina i kompozita

Glavni istraživač / voditelj: Irina Pucić

Effect of natural acidic macromolecules on calcium carbonate precipitation

Glavni istraživač / voditelj: Branka Njegić Džakula

The study of the influence of natural acidic macromolecules, extracted from the skeleton of sea corals, on precipitation of CaCO3 polymorphs, calcite and aragonite.

više »
Functional metal complexes that bind to biomolecules

Functional metal complexes that bind to biomolecules

COST Action CM1105 (2012.-2016.); član Upravnog odbora: dr. sc. Srećko Kirin

više »

H2020 - PerformFISH: Consumer Driven Production: Integrating Innovative Approaches for Competitive and Sustainable Performance across the Mediterran...

PerformFISH, Horizon 2020 – Research and Innovation Framework Programme

Full Title: Consumer Driven Production: Integrating Innovative Approaches for Competitive and Sustainable Performance across the Mediterranean Aquaculture Value Chain

više »

Interactions of organic additives with calcite crystals of different morphologies

Glavni istraživač / voditelj: Marko Ukrainczyk

The objective of the project is to study the interactions of organic additives, particularly phosphonates and

carboxylates, with calcite crystals of different morphologies.

više »

Introducing and Harmonizing Standardized Quality Control Procedures for Radiation Technologies (RTC RER/1/014 )

Glavni istraživač / voditelj: Branka Mihaljević

To introduce and harmonize standardized quality control procedures in radiation processing of advanced materials, health care- and environmentally-friendly products

više »

Istraživanja faktora koji utječu na svojstva nanočestica metala i metalnih oksida

Glavni istraživač / voditelj: Mira Ristić

Hrvatsko-austrijski bilatelaralni projekt

više »

Katalitička i biološka svojstva metalnih kompleksa dušikovih liganada

Glavni istraživač / voditelj: Srećko Kirin

Program hrvatsko-slovenske bilateralne suradnje (2014.-2015.)

više »

Minimalni umjetni enzimi: Proširenje primjene "posredne indukcije" na nove supstrate i nove asimetrične reakcije

Glavni istraživač / voditelj: Srećko Kirin

Svrha ovog projekta je razvoj kiralnih katalizatora prijelaznih metala s posebnim naglaskom na inspiraciju iz prirode.

više »

Nanostrukturni željezovi oksidi za primjene u zaštiti okoliša

Glavni istraživač / voditelj: Mira Ristić

Hrvatsko-srpski bilateralni projekt

više »

Optimization of doses from computed tomography for paediatric population

Glavni istraživač / voditelj: Željka Knežević Medija

With the growing use of X-ray imaging techniques especially computed tomography (CT) and the increasing awareness of CT radiation risk to population, there is a greater need to accurately estimate radiation dose from different CT examinations especially for children population which is the main aim and focus of the Croatian Chinese Scientific and Technological Cooperation.

 

više »

Sinteza i mikrostruktura metalnih oksida i oksidnih stakala

Glavni istraživač / voditelj: Mira Ristić

Znanstveni projekt MZOŠ

više »

Upgrading of 60Co panoramic irradiation facility in Croatia

Glavni istraživač / voditelj: Željka Knežević Medija

 The project will enhance research in various aspects of irradiation technologies as well as radiation processing services in the field of development, contract services in Croatia and the neighboring countries

više »

Upotreba metalocenskih peptida kao molekulskih proba za brzi i visokoproduktivni probir lijekova za Alzheimerovu bolest

Glavni istraživač / voditelj: Srećko Kirin

Program hrvatsko-kineske bilateralne suradnje (2014.-2015.)

više »
Utjecaj polimera na radiolitičku sintezu magnetskih nanočestica, POLRADNANOP

Utjecaj polimera na radiolitičku sintezu magnetskih nanočestica, POLRADNANOP

Glavni istraživač / voditelj: Tanja Jurkin

Projekt se bavi gama-radiolitičkom sintezom magnetskih nanočestica s posebnim naglaskom na utjecaj polimera.

više »
VERIDIC: Validation and Estimation of Radiation skIn Dose in Interventional Cardiology

VERIDIC: Validation and Estimation of Radiation skIn Dose in Interventional Cardiology

The project is funded by the “CONCERT-European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research in Europe” and will last 24 months (2018-2020).

The main objective of VERIDIC project is the harmonization of radiation dose structured report (RDSR) and the validation of skin dose calculation (SDC) software products in IC, which will optimize radiation protection of patients.

The project involves 10 partners from 8 European countries.

više »
Analiza materijala pretražnim elektronskim mikroskopom

Analiza materijala pretražnim elektronskim mikroskopom

Analiza materijala visokorezolucijskim pretražnim elektronskim mikroskopom (FE-SEM, model JEOL JSM-7000F) te simultana analiza kemijskih elemenata (kvalitativna + puna kvantitativna) spektroskopijom karakterističnog rentgenskog zračenja (EDS).

više »
Dijagnostika i terapija bolesti riba, rakova i školjkaša

Dijagnostika i terapija bolesti riba, rakova i školjkaša

Osoblje Laboratorija za biotehnologiju u akvakulturi (LAB) ima dugogodišnje stručno iskustvo u dijagnostici, preventivi, liječenju i suzbijanju bolesti riba, rakova i školjkaša. Laboratorij je nositelj brojnih ugovora o zdravstvenoj zaštiti slatkovodnih riba u uzgajalištima, kao i zdravstvenoj zaštiti uzgajanih morskih riba u Hrvatskoj i Sloveniji.

više »
Laboratorij za procese taloženja (LPT)

Ekspertne usluge laboratorija za procese taloženja

Laboratorij za procese taloženja (LPT) ima dogogodišnje iskustvo u području istraživanja procesa taloženja, posebno taloženja nestabilnih modifikacija čvrste faze, polimorfizma i pseudomorfizma anorganskih i organskih tvari.

više »
Ekspertne usluge u modifikaciji i karakterizaciji polimernih i srodnih materijala

Ekspertne usluge u modifikaciji i karakterizaciji polimernih i srodnih materijala

Suradnici LRKD nude ekspertizu u modifikaciji i karakterizaciji polimernih i srodnih materijala, u sklopu svojeg istraživačkog iskustva koje je posebno veliko u radijacijskoj kemiji i tehnologiji polimera te su otvoreni za suradnju s gospodarstvom.

više »
Zetasizer Ultra (Malvern Panalytical) Kupljeno sredstvima HRZZ projekta (UIP-2017-05-7337)

Karakterizacija mikro i nanočestica metodom dinamičkog i elektroforetskog raspršenja svjetlosti

Određivanje veličine, zeta potencijala i koncentracije mikro i nanočestica (i molekula) u suspenzijama (i otopinama) metodom dinamičkog raspršenja svjetlosti na Zetasizer Ultra, Malvern Panalytical

Kupljeno sredstvima HRZZ projekta (UIP-2017-05-7337)

više »
Metalografska analiza

Metalografska analiza

Metalografska analiza na optičkom metalografskom visokotemperaturnom mikroskopu METALLUX II, LEITZ, čije je maksimalno povećanje 3200 x.

više »
Impedance spectroscopy

Određivanje električnih i dielektričnih svojstava materijala impedancijskom spektroskopijom te metodom termički stimulirane struje

Laboratorij za istraživanje stakala Instituta Ruđer Bošković nudi mogućnost određivanja električnih i dielektričnih svojstava materijala korištenjem impedancijske i dielektrične spektroskopije te metode termički stimulirane struje u širokom frekvencijskom i temperaturnom području.

više »
Određivanje oksidacijskog stresa u biološkim uzorcima

Određivanje oksidacijskog stresa u biološkim uzorcima

Oksidacijski stres, kao i starenje i razna bolesna stanja uključujući rak, su prirodni procesi koji izazivaju nastajanje slobodnih radikala i njihovih reakcija u biološkim sustavima.

više »
Priprava taložnog kalcijevog karbonata semikontinuiranim postupkom

Priprava taložnog kalcijevog karbonata semikontinuiranim postupkom

Ekspertni tim Instituta „Ruđer Bošković“ nudi suradnju i uslugu nadzirane i kontrolirane priprave taložnog kalcijevog karbonata, specifičnih fizičko-kemijskih svojstava, semi-kontinuiranim ili šaržnim postupkom te ekspertne i/ili laboratorijske usluge razvoja novog proizvoda. Priprava se provodi u računalom vođenom kemijskom reaktoru uvećanog laboratorijskog mjerila, uz mogućnost kontrole niza tehnoloških parametara.

više »
Procjena mutagenog potencijala AMES bakterijskim testom

Procjena mutagenog potencijala AMES bakterijskim testom

AMES bakterijskim testom određuje se da li je istraživana tvar (lijek, dodatak hrani, industrijska kemikalija, uzorak iz okoliša) mutagena.

više »
Računalom vođeni višenamjenski kemijski reaktor uvećanog laboratorijskog mjerila (VIKER)

Računalom vođeni višenamjenski kemijski reaktor uvećanog laboratorijskog mjerila (VIKER)

VIKER je računalom vođeni višenamjenski kemijski reaktor uvećanog laboratorijskog mjerila, razvijen na Institutu „Ruđer Bošković“. Ima mogućnost kontrole niza tehnoloških parametara te posjeduje PID regulaciju.

više »
Snimanje difrakcijskih slika rentgenskom difrakcijom u prahu (XRPD)

Snimanje difrakcijskih slika rentgenskom difrakcijom u prahu (XRPD)

Snimanje difrakcijskih slika (difraktograma) praškastih uzoraka na rentgenskom difraktometru praha APD 2000 proizvođača ItalStructures (Novara, Italija). Iz difraktograma se može odrediti fazni sastav, kristalna strukture te veličine kristala.

više »
Snimanje infracrvenih spektara

Snimanje infracrvenih spektara

Snimanje spektara praškastih anorganskih i organskih spojeva u srednjem i dalekom infracrvenom području u transmisijskoj geometriji.

više »
Spektrofotometrijske analize

Spektrofotometrijske analize

Kvantitativne spektrofotometrijske analize u prirodnim uzorcima razrađene su i standardizirane u Laboratoriju primjenom Variav UV/VIS spektrofotometra Cary 4000

više »
Termička obrada materijala

Termička obrada materijala

Materijal u čvrstom stanju se termički tretira u cijevnim ili mufolnim pećima, u vakuumu, protočnoj ili stacionarnoj atmosferi plinova (H2, O2, N2, Ar, He, 5 % H2 u Ar), na temperaturama do 1500 ºC i tlakovima do 100 bara.

više »

TGA/DTA analiza

Snimanje uzoraka na termogravimetrijskom uređaju Shimadzu DTG-60H

više »
Usluge ozračivanja na panoramskom izvoru gama zračenja 60Co

Usluge ozračivanja na panoramskom izvoru gama zračenja 60Co

Panoramski uređaj za ozračivanje gama zrakama 60Co jedini je takve vrste u Hrvatskoj. Pogodan je za različite primjene u velikom u rasponu doza, od onih koje se koriste u radiobiologiji do područja visokih doza koje se koriste u radijacijskoj kemiji i radijacijskoj tehnologiji.

Sposobnost ionizirajućeg zračenja da se njegovom primjenom kontrolirano generiraju slobodni radikali, elektroni, ioni i pobuđene molekule otvara mogućnosti za interdisciplinarna istraživanja iz područja kemije, biologije, medicine, fizike i ekologije, te je naš izvor zračenja na raspolaganju svim istraživačima iz spomenutih znanstvenih područja.

više »

UV/VIS spektrofotometrija

Snimanje na UV/Vis-spektrofotometru VARIAN CARY 50

više »

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.